www.mania-viphotel.com
Проект

Навигация


Copyright 2007 - Mania-viphotel.com - All Rights Reserved. web design
НАЧАЛО                КОНТАКТИ               РЕЗЕРВАЦИИ                ЗА НАС                    ГАЛЕРИЯ
"Милко Костовски" ЕТ участва в процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Дружеството беше одобрено и получи финансова помощ в максимален размер от 10 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства.
Главна цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 чрез осигуряване на оперативен капитал. В резултат на получената финансова помощ ще се постигне положителен ефект за дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца от 28.09.2020 г. до 28.12.2020 г.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ЕТ МИЛКО КОСТОВСКИ

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.